23 Feb 2018

Tek du utfordringa?

Posted by Magne

Det 11. HRN blir arrangert 17. mars

Sogn Skisenter, Luster Telemarkklubb og Hafslo Alpin har gleda av å invitere til den 11. utgåva av Heggmyri Rett Ned.

Det vert ikkje krevd rennkontigent for utøvarar med medlemskap i Luster Telemarkklubb og Hafslo Alpin.

Lisens for utøvarar over fylte 13 år kan kjøpast på renndagen. Lisens: 13-25 år kr 50 og 26-100 år kr 150.-

Løypevalg vert avklara dagane i forkant.   Alle fra 0-100 år kan delta!  Det er klassar for Telemark, Alpint  og Snøbrett.

Arrangørane Luster TelemarkHafslo AlpinSogn Skisenter ynskjar dykk hjarteleg velkomne til årets mest (u)høgtidlege renn!

Comments are closed.