Klassar

Barn:

Alternativ start ved post 1 for dei yngste
I dei yngste klassane 6-10 år har me opna for mulighet til å starte frå post 1 (se kart)  istedenfor (post 2) . Fint om de kan avtale dette med rennkontoret eller spesifiser det på påmeldingen.

Me startar rennet fyrst frå post 2, og skreier so ned til post 1.

Frå post 2

8 år og yngre  Kr 100,- *
9 år  Kr 100,- *
10 år  Kr 100,- *

Start kl 13.00

Frå post 3 

11-12 år  kr. 100,-*
13-14 år  kr. 100,-*
15-16 år kr. 100,-*

Junior/Senior frå post 4:

17-18 år  kr. 100,-*
19-21 år kr. 100,-*
22-30 år  kr. 100,-*
31 år og eldre  kr. 100,-*

 

*= Alle prisar er eksl. eingongslisens/forsikring. Lisens treng man f.o.m. fylte 13 år.

Skiforsikring/eingongslisens/skilisens

Skiforsikringen er ein ulukkesforsikring for skiutøvarar, som må løses av alle som deltar i terminfestede skirenn. Skiforsikringen gir erstatning for behandlingsutgifter og invaliditet ved ulykker oppstått under konkurranser og trening.

Du forsikres gratis via Norges Idrettsforbund (NIF) barneidrettsforsikringen, til den dato du fyller 13 år, forutsatt medlemskap i eit idrettslag tilknytt Norges Idrettsforbund.

Alle norske utøvarar f.o.m den dato man fyller 13 år fram til man fyller 70 år, må ha NSFs skiforsikring for å kunne delta i skirenn approbert av NSF eller skikretsene.

Deltagere uten NSF skiforsikring kan få delta mot å løse eingongslisens som forsikrer utøvaren under selve rennet, etter samme vilkår som grunnforsikringen.

Eingongslisens registreres på rennkontoret før start. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst skiforsikring.

Prisar lisens:

Lisens for utøvarar over fylte 13 år kan kjøpast på renndagen. Lisens: 13-25 år kr 60 og 26-100 år kr 150.- Starttidspunkt kl 13.00.