Påmelding

Påmelding

Velg den aldersklasse som man har fylt eller fyller i løpet av dette året.

*= Skiforsikring/eingongslisens/skilisens

Skiforsikringen er ein ulukkesforsikring for skiutøvarar, som må løses av alle som deltar i terminfestede skirenn. Skiforsikringen gir erstatning for behandlingsutgifter og invaliditet ved ulykker oppstått under konkurranser og trening.

Du forsikres gratis via Norges Idrettsforbund (NIF) barneidrettsforsikringen, til den dato du fyller 13 år, forutsatt medlemskap i eit idrettslag tilknytt Norges Idrettsforbund.

Alle norske utøvarar f.o.m den dato man fyller 13 år fram til man fyller 70 år, må ha NSFs skiforsikring for å kunne delta i skirenn approbert av NSF eller skikretsene.

Deltagere uten NSF skiforsikring kan få delta mot å løse eingongslisens som forsikrer utøvaren under selve rennet, etter samme vilkår som grunnforsikringen.

Eingongslisens registreres på rennkontoret før start. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst skiforsikring.

Ved andre henvendelser:

Send oss ein epost : magne(at)kvalsoren.no

Påmeldingsansvarlig: Magne Kvalsøren tlf:412 97 643 epost: magne(at)kvalsoren.no

Prosjektleiar:

Rennleiar: